ابو علی سینا یا ابن سینا ملقب به شرف الملك وشیخ ارئیس پزشك،ریاضی دان،فیلسوف ومنجم بزرگ ایران كه در سال 370 هجری قمری در افشنه از توابع بخارا به دنیا آمد.پدرش عبدالله نام داشت ودر بلخ پرورش یافت وقرآن وسایر علوم را آموخت. از پنج سالگی شروع به درس خواندن كرد.او در بخارا نزد ابو عبدالله ناتلی منطق وپزشكی وریاضی را فرا گرفت.هفده ساله بود كه نوح بن منصور سامانی را درمان كرد و با این عمل موجب شد كه كتابخانه سلطنتی در اختیارش قرار گیرد.در بیست ودو سالگی پدرش را از دست داد.درهمین ایام دولت سامانی رو به انقراض بود وغزنویان بر بخارا دست یافتند.درآن زمان سلطان محمود  دانشمندان را به دربار خود فرا میخ واند.ابو علی سینا از این امر سرباز زد وبه گرگانج رفت وخدمت خوارزمشاه علی ابن مامون وسپس به خدمت جانشین او مامون  به محمد پیوست ونزد آنان تقرب یافت.پس از آن كه محمود غزنوی بر خوارزم تسلط یافت،او پنهانی خوارزم را ترك گفت و سپس به فسا وابیورد وطوس وگرگان رفت.در بازگشت از گرگان،ابوعبید جرجانی به خدمت او پیوست.ابو علی سینا سفرهای بسیاری كرد تا اینكه در سال 404 هجری قمری به ری رفت.بعد از 405 هجری قمری به قزوین وسپس به همدان نزد شمس الدوله دیلمی رفت ووزیر شمس الدوله دیلمی شد.پس از مرگ شمس الدوله،جانشین او سماءالدوله،ابن سینا را زندانی كرد.اندكی بعد،پس از آن كه غرامتیرا كه سماءالدوله مقرر كرده بود پرداختند،از زندان آزاد شد وبه اصفهان نزد علاءادوله رفت ودر انجا مورد احترام قرار گرفت وبه تدریس وتالیف پرداخت.سرانجام در سفری كه با علاءالدوله  به همدان رفت،بر اثر بیماری قولنج در گذشت.
ابو علی سینا با دانشمندان بزرگ دیگری نیز در ارتباط بود،او در خوارزم با ابوریحان بیرونی،ابوسهل مسیحی و ابونصر عراقی ارتباط داشت.از شاگردان ابو علی سینا می توان به ابوالحسن بهمنیار،ابن مرزبان،ابن زیله،ابو عبید ومعصومی اشاره كرد.
از تیزهوشی ابو علی سینا حكایت ها نقل كرده اند،اما او از بیان گفتار زشت وسخنانا تند نسبت به فضلای معاصر خود وگاهی قدما ترس وواهمه نداشت.تاجایی كه در سوال وجواب های علمی با ابوریحان سخنان درشتی بر زبان راند.در شرق،ابو علی سینا به عنوان فیلسوفی بزرگ ودر غرب به عنوان پزشك شهرت دارد.در زمان حیات،بو علی را كا می خواندند،در حالی كه وی اولین كسی است كه در اسلام كتب جامع ومنظم فلسفه نگاشته است.او اولین دانشمندی است كه در ایران بعد از اسلام درباره تعلیم وتربیت آثاری نوشته است.از آثار فلسفی ابو علی سینا می توان به دانشنامه علائی ومبدا ومعاد اشاره كرد ونظریات تربیتی او در سه كتاب و به زبان عربی وبه نام رساله تدابیر المنازل،فن سوم از كتاب اول قانون وكتاب شفا آمده اند.كتاب قانون او در طب است.آرامگاه ابو علی سینا در شهر همدان است.
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات