اگر آن ترك شیرازی به دست آرد دل مارا                      بخال هندویش بخشم سمرقند وبخارا را
بده ساقی می باقی كه در جنت نخواهی یافت            كنار آب ركن آبا وگلگشت مصلارا
فغان كین لولیان شوخ شیرین كار شهر آشوب             چنان بردندصبرازدل كه تركان خوان یغمارا
زعشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است                 بآب ورنگ وخال وخط چه حاجت روی زیبا را
من از آن حسن روز افزون كه یوسف داشت دانستم      كه عشق از پرده عصمت بردن آرد زلیخارا
اگر دشنام فرمایی وگر نفرین دعا گویم                        جواب تلخ میزیبد لب لعل شكر خارا
نصیحت گوش كن جانا كه از جان دوستتر دارن              جوانان سعادتمند پند پیر دانا را
حدیث از مطرب ومی گو و راز دهر كمتر جو                   كه كس نگوشد نگشاید به حكمت این معما را
غزل گفتی ودر سفتی بیاد خوش  بخوان حافظ             كه بر نظم تو افشاند فلك عقد ثریا را

                   
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic