تبلیغات
و خدایی که در این نزدیکی است... - هیچ راهی دور نیست...

هیچ راهی دور نیست...

برای كسی كه آهسته وپیوسته مسیر هارا می پیماید هیچ راهی دور نیست...


[ 1391/02/7 ] [ 01:45 ق.ظ ] [ اسما ]