تبلیغات
و خدایی که در این نزدیکی است... - ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است/ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است.