تبلیغات
و خدایی که در این نزدیکی است... - عید غدیر خم مبارك

عید غدیر خم مبارك


.*’”"*.*”‘”*.
*. Eide .*
“* *”
“*.*”
.*’”"*.*”‘”*.
*. shoma .*
“*. .*”
“*.*”
.*’”"*.*”‘”*.
*. mobarak .*
“*. .*”
*.*.


رسولی كز غدیر خم ننوشد ، ردای سبز بعثت را نپوشد . عید غدیر خم مبارك[ 1391/08/12 ] [ 06:47 ب.ظ ] [ اسما ]